Vitatur

Marketingové sdělení

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Já, (dále jen „Subjekt údajů“) uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) společnosti CA Jana Richterová VITATUR, IČO: 48709051, se sídlem Masarykovo nám. 138/13, 274 01 Slaný (dále jen „Správce”) tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které ode mne Správce získal (jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa) („Osobní údaje“).

Účelem zpracování bude zasílání nabídek produktů a služeb Správce (tedy přímý marketing), včetně zasílání e-mailových a jiných elektronických obchodních sdělení. Souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení. Subjekt údajů si je vědom, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na: info@vitatur.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwarů: Anchoice
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány třetí straně, nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů si je vědom, že má právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vytvářím objednávku...